ALGEMENE VOORWAARDEN

www.makeupgroothandel-shop.nl

 

1. Toepasselijkheid
www.makeupgroothandel-shop.nl levert cosmetische en aanverwante producten aan zakelijke klanten. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aangeboden artikelen van de groothandelshop en door een bestelling, aankoop of acceptatie van een aanbieding geeft u aan dat u met deze voorwaarden akkoord gaat.

2. Prijzen
Alle vermelde prijzen zijn in Euro's, inclusief BTW en exclusief verzend- en verpakkingskosten (deze worden gescheiden vermeld). De groothandelshop houdt zich het recht voor om de prijzen te wijzigen bij eventuele veranderende kosten door wijzigende (wettelijke) voorschriften, productiekosten, productwijzigingen, of marktontwikkelingen. Indien een product is besteld en betaald maar onverhoopt niet voorradig is, wordt contact met u opgenomen om het al betaalde bedrag te crediteren of te vervangen door een ander product naar keuze.
De groothandelshop besteedt de grootst mogelijke aandacht aan de juiste vermelding van de prijzen en kleuren. Als onverhoopt toch blijkt dat er fouten zijn gemaakt bij de vermelding, houdt de groothandelshop zich het recht voor de artikelen niet te leveren. U ontvangt in dit geval z.s.m. bericht hierover.

3. Betaling
De groothandelshop accepteert een diversiteit aan betalingsmethodes, expliciet beschreven op de groothandelshop. De groothandelshop maakt bij bestellingen via internet gebruik van hosting via derden die gespecialiseerd zijn in beveiligde online betalingen en bestellingen. Fouten die hieruit voortvloeien zijn de groothandelshop niet aan te rekenen.

4. Levering
Producten die u koopt via de groothandelshop worden per post - verpakt in beschermende verpakking - verzonden naar het door u opgegeven adres. Het per post laten opsturen/bezorgen van de producten naar het door u opgegeven adres is voor uw eigen rekening en risico. Bij een bestelling ziet u direct de totaal door u te betalen verzendkosten en de verzendwijze.

Na ontvangst van uw betaling streeft de groothandelshop er naar uw bestelling binnen 1 werkdag te verwerken en toe te zenden. Er kan echter altijd een vertraging ontstaan door bijvoorbeeld een storing bij de bank, waar de groothandelshop niet aansprakelijk voor kan worden gehouden en wat geen reden tot annulering van de bestelling kan zijn. Bestellingen zullen uiterlijk binnen 36 uur worden verzonden.
Tijdens het bestel- en betaalproces wordt u via email op de hoogte gebracht van de status van uw betaling en het moment waarop uw product wordt verzonden per post.
Indien u kiest voor de optie ‘afhalen bij groothandel’, dan wordt u gevraagd om per mail een ophaal-afspraak te maken. U haalt de producten dan op bij de groothandelshop in Eerde (nabij Veghel).

5. Verzendkosten
De kosten voor verpakking en verzending van producten zijn direct zichtbaar zodra een product in de winkelwagen wordt geplaatst. Indien gratis verzenden van toepassing is, wordt dit expliciet vermeld op de groothandelshop en automatisch zichtbaar in de winkelwagen.

6. Retourzendingen
In principe worden bestellingen niet retour genomen. Alleen indien er sprake is van een defect of productiefout bij ontvangst van de bestelling, kan er aanleiding zijn om het product te retourneren of te ruilen. In zo'n geval dient u contact op te nemen met info@makeupgroothandel-shop.nl voor verdere instructies en overleg.

7. Garantie
De groothandelshop garandeert dat haar producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en aan de vermelde productspecificaties. Indien u hierover toch een klacht heeft, kunt u binnen 2 dagen na ontvangst van de producten mailen naar info@makeupgroothandel-shop.nl. Uw klacht wordt dan in behandeling genomen en uiterlijk binnen 3 dagen na ontvangst van de klacht ontvangt u antwoord.

8. Kleuren
De groothandelshop tracht de kleuren van de make-up producten zo nauwkeurig mogelijk te benaderen op haar website. Houdt u er echter rekening mee dat alle monitoren en printers verschillende kleurinstellingen kunnen hebben en dat lichte kleurafwijkingen altijd voor kunnen komen.

9. Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG)
De AVG schrijft voor dat uw persoonlijke gegevens alleen dan mogen worden gebruikt als u daarvoor toestemming geeft, en dat niet meer gegevens worden verzameld dan dat strikt noodzakelijk is. Bij het bestellen van producten worden diverse persoonlijke gegevens opgevraagd om u de producten toe te kunnen sturen. De groothandelshop vraagt deze gegevens met het specifieke doel om de producten te kunnen verzenden. Uw gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt. De gegevens worden opgeslagen zolang de groothandelshop bestaat. Op uw verzoek kunnen alle gegevens worden verwijderd, conform het Privacybeleid van de groothandel.

10. Eigendomsrecht
Geen enkel foldermateriaal of materiaal van de website dat eigendom is van de groothandelshop mag worden gekopieerd, gereproduceerd, heruitgegeven, geüpload, gepost, verzonden of gedistribueerd zonder expliciet toestemming te vragen via info@makeupgroothandel-shop.nl. Elk ongeoorloofd gebruik van enig materiaal op deze website of folders van de groothandelshop kunnen in strijd zijn met het auteursrecht, merkenrecht wetten en/of andere wetten, en kunnen leiden tot juridische stappen.

11. Vindplaats van de voorwaarden
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd en liggen ter inzage bij xxxxxx. Tevens zijn deze voorwaarden gepubliceerd op de webwinkel van de groothandelshop, zijnde www.makeupgroothandel-shop.nl. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie die gold bij aankoop van de artikelen.

12. Toepasselijk recht
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, en bestellingen waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, evenals op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Door plaatsing van een bestelling verklaart koper zich bekend en akkoord met deze voorwaarden.

 

www.makeupgroothandel-shop.nl