Dropshipping Retourbeleid

tussen Makeupgroothandel en Webshophouder

 

Onder Webshophouder wordt verstaan: de persoon die dropshipbestellingen plaatst in de webshop van Makeupgroothandel-shop.nl (verder te noemen Makeupgroothandel).

 

In alle gevallen geldt:

 • Ruilen/retourneren is alleen mogelijk indien het product ongebruikt/onaangeraakt is.

 • De klant die om ruil/retour vraagt, neemt altijd contact op met de Webshophouder voor instructie t.a.v. ruilen of retourneren. Makeupgroothandel voert geen rechtstreekse communicatie met de klanten van de Webshophouder!!

 • Producten worden rechtstreeks naar Makeupgroothandel teruggestuurd in originele beschermende verpakking.

 • De adressering voor ruil/retouren is de naam van de Webshophouder gevolgd door het adres van Makeupgroothandel (de klant merkt dus niet dat de Makeupgroothandel een andere partij is dan de Webshophouder). De klant zet zijn/haar naam als afzender op de enveloppe.

   

  Onderstaande scenario’s geven aan hoe met retouren/ruil wordt omgegaan. De start van elk scenario vindt plaats doordat een klant met de Webshophouder contact opneemt.

   

a.    De klant geeft bij Webshophouder aan dat hij een product wil ruilen tegen een andere product van dezelfde prijs:

 • De Webshophouder brengt Makeupgroothandel hiervan op de hoogte.

 • De Webshophouder verzoekt de klant het te ruilen product op te sturen naar Makeupgroothandel. Portokosten zijn voor rekening van de klant.

 • Zodra het product door Makeupgroothandel onbeschadigd is ontvangen, stuurt Makeupgroothandel een nieuw product naar de klant toe. Makeupgroothandel informeert de Webshophouder hierover per mail. Portokosten zijn voor rekening van Makeupgroothandel.

 • De Webshophouder informeert de klant dat het nieuwe product onderweg is.

   

b.   De klant geeft bij Webshohouder aan dat hij een product wil ruilen voor een ander product met een andere prijs:

 • De Webshophouder brengt Makeupgroothandel hiervan op de hoogte.

 • De Webshophouder verzoekt de klant het te ruilen product op te sturen naar Makeupgroothandel. Portokosten zijn voor rekening van de klant.

 • Zodra het product door Makeupgroothandel onbeschadigd is ontvangen, stuurt Makeupgroothandel het gewenste andere product naar de klant toe. Makeupgroothandel informeert de Webshophouder hierover per mail. Portokosten zijn voor rekening van Makeupgroothandel.

 • Indien het gewenste andere product een lagere prijs heeft, ontvangt Webshophouder een digitale kortingsbon (t.w.v. het verschil in inkoopprijs tussen het oorspronkelijk ingekochte product en het gewenste product). Indien het gewenste andere product een hogere prijs heeft, wordt dit bedrag door Makeupgroothandel bij Webshophouder vooraf in rekening gebracht.

 • De Webshophouder informeert de klant dat het nieuwe product onderweg is en wikkelt zelf de betaalconsequenties naar de klant af (i.v.m. meer/minder kosten).

   

c.   De klant geeft bij Webshophouder aan dat hij een product terug wil sturen en niets anders wil:

 • De Webshophouder brengt Makeupgroothandel hiervan op de hoogte.

 • De Webshophouder verzoekt de klant het te retourneren product op te sturen naar Makeupgroothandel. Portokosten zijn voor rekening van de klant.

 • Zodra het product door Makeupgroothandel onbeschadigd is ontvangen, informeert Makeupgroothandel de Webshophouder hierover per mail.

 • De Webshophouder ontvangt een digitale kortingsbon t.w.v. het geretourneerde product. De waarde van de kortingsbon is gelijk aan de inkoopwaarde van het geretourneerde product waarbij de verzendkosten in mindering worden gebracht.

 • De Webshophouder wikkelt zelf de betaalconsequenties naar de klant af (terugbetaling).

   

d.   De klant geeft bij Webshophouder aan dat een product beschadigd/onbruikbaar is:

 • De Webshophouder vraagt een foto en toelichting per mail op van de klant, waarin de beschadiging duidelijk zichtbaar is en ook de enveloppe zichtbaar is.

 • Let op: dit dient direct na ontvangst te gebeuren door de klant, foto’s die bijvoorbeeld een week na ontvangst binnen komen worden door Makeupgroothandel niet in behandeling genomen(omdat de schade dan ook na de levering kan zijn ontstaan).

 • De Webshophouder stuurt die foto door naar Makeupgroothandel.

 • Als zowel de Webshophouder als Makeupgroothandel het er samen over eens zijn dat er inderdaad sprake is van een productiefout of beschadiging waardoor het product niet meer kan worden gebruikt of niet naar behoren werkt, dan stuurt Makeupgroothandel een nieuw product naar de klant. Makeupgroothandel brengt in dit geval geen kosten in rekening bij de Webshophouder.